FÍSICA

La discapacitat física o motriu és la deficiència que provoca en l’individu que la pateix alguna disfunció en l’aparell locomotor. Com a conseqüència es poden produir limitacions posturals, de desplaçament o de coordinació del moviment.

Els principals problemes que pot generar la discapacitat motriu són diversos, entre ells podem esmentar: moviments incontrolats, dificultats de coordinació, abast limitat, força reduïda, parla no intel·ligible, dificultat amb la motricitat fina i gruixuda, mala accessibilitat al medi físic.

Discapacitats físiques

Les discapacitats físiques es divideixen en dos tipus:

  • Motòrica: Discapacitat física que pateixen aquelles persones que tenen afectada la capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals…)
  • No motòrica: Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars…)

A les biblioteques trobareu:

Destacat al CID

Altres webs d’interès relacionades amb discapacitats físiques:

  • Adaptado. Un món sense límits. Pàgina web amb informació de les últimes novetats en cadires de rodes, vehicles adaptats, eines d’adaptació, etc.
  • Amputats Sant Jordi. Amb més de vint anys d’història, l’associació Amputats Sant Jordi és una entitat sense afany de lucre que treballa per donar suport a persones amb discapacitat física i les seves famílies.
  • Federació ECOM. Fundada el 1971, la Federació agrupa més de 160 entitats i és un ens de referència en l’àmbit estatal de persones amb discapacitat física de tot l’Estat Espanyol.
  • Institut Guttmann. Hospital de referència per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra gran discapacitat d’origen neurològic.
  • Predif Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física
  • SID: Servicio de Información sobre Discapacidad. Pàgina del Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat