Turisme accessible

El turisme accessible és la facilitat amb la que quelcom pot apropar-se, entrar i fer ús d’edificis públics, zones a l’aire lliure i altres instal·lacions de manera autònoma, sense necessitat de recórrer a mitjans especials.  La informació sobre l’accessibilitat i la introducció de millores en aquest àmbit beneficien a un gran ventall d’usuaris que desitgen viatjar però que tenen dificultats per a fer-ho.

L’oferta d’infraestructures accessibles i d’informació afegeix atractiu i avantatges per a tots els clients, no només per a les persones amb discapacitat.

A les biblioteques trobareu

acsDestacat al CID

Recursos web