Discapacitat i vellesa

L’esperança de vida de les persones amb discapacitat augmenta. El seu procés d’envelliment és diferent a la resta de la població. Les necessitats que poden tenir quan arriben a la vellesa poden ser més elevades, la qual cosa fa que siguin persones amb una doble dependència.

A les biblioteques trobareu

disca vellesaDestacat al CID

  • El Autismo en personas adultas: nuevas perspectiva de futuro. D. Garcí-Villamisar (coord.) Madrid: Real Patronato sobre  Discapacidad, 2007
  • Casado, Demetrio. Afrontar al discapacidad, el envejecimiento y la dependencia. Madrid: Editorial CCS, 2011
  • Discapacidad intelectual y envejecimiento. José Carlos Millán Calenti (coord). A Coruña: La Universidad, 2006
  • Márquez Jiménez, Francisco Javier. Adultos con discapacidad intelectual: evaluación psicomotriz y apoyo generalizado. Madrid: Cepe, 2011

Recursos web 

 Documents