SENSORIAL

discapacitat-sensorial

Les discapacitat sensorial pot ser de dos tipus:

  • Visual: Discapacitat que pateixen les persones que tenen una manca total o parcial de visió que els impedeix portar una vida plena (ceguesa total o parcial).
  • Auditiva: Discapacitat de les persones que tenen una manca total o parcial d’audició que els impedeix portar una vida plena i que, com a conseqüència d’aquesta mancança, els pot fallar també la parla.

A les biblioteques trobareu:

Més informació