Inserció laboral

Les persones amb discapacitat, a l’igual que tota la ciutadania en general, tenen dret a la inserció laboral i a poder gaudir d’una ocupació en el mercat de treball ordinari. Tanmateix, aquest col·lectiu afronta dificultats específiques per a fer efectiu l’accés a aquest dret. 

L’accés a un lloc de treball és fonamental per a l’autonomia de les persones i la seva independència econòmica. Moltes vegades, en el cas de persones amb dificultats especials, i concretament en el cas de les persones amb discapacitat, la inserció laboral és una via que condueix a la seva integració en la societat. En aquest sentit, afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball esdevé cabdal per assolir més alts nivells de qualitat de vida per a tots i totes en una societat més cohesionada.

A les biblioteques trobareu

economia_verde_discapacidad.jpg_732687790Destacat al CID

Recursos web

 • Odismet. Observatori sobre discapacitat i mercat de treball. Fundació ONCE
 • Coressa. Taller prelaboral. Inserció laboral per a persones amb discapacitat a Sant Boi de Llobregat
 • Informació gencat. Contractació de persones amb discapacitats
 • Fundació Cassià Just. Cuina Justa. Empresa d’economia social, artesana, pròxima i saludable. El 70% del  seu equip són persones amb fragilitats mental o en risc d’exclusió social
 • Ammfeina Salut Mental Catalunya.  Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental
 • Centre Especial de Treball Fundació Esclerosi Múltiple
 • Fundació Tallers. Inserció laboral per a persones amb discapacitat
 • Grupo Sifu
 • Treball amb suport. Taula per a la inserció de persones amb discapacitat amb necessitat de suport
 • La Fageda. Cooperativa catalana d’iniciativa social sense ànim de lucre creada a Olot el 1982. Té com a finalitat la integració laboral de les persones de la comarca de la Garrotxa (Girona) que pateixen discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs.
 • Disismore. La xarxa laboral del talent amb discapacitat. Aquesta xarxa laboral proporciona una solució innovadora per a la cerca i la selecció de persones amb discapacitat. Potencia l’accessibilitat i dóna una major visibilitat al seu talent. Es facilita el contacte i la interacció entre els candidats i els reclutadors i a més es pot obtenir l’ajuda d’un orientador laboral

Documents