MALALTIA I SALUT MENTAL

Una malaltia mental és un estat de trastorn en el cervell que té com a conseqüència una alteració greu en el pensament, els sentiments, les emocions o la conducta de la persona afectada. És una deficiència en el procés d’organització progressiva de la personalitat, que comporta alhora un procés de regressió.

A les biblioteques trobareu

Destacat al CID

Recursos web

  • Clúster Salut Mental de Catalunya. Clúster creat a Sant Boi de Llobregat el 2013 per tal d’oferir a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies un espai on convergeixin la investigació, l’ensenyament i el guariment d’aquestes patologies.
  • Salut Mental Catalunya. Federació que té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental  i de les seves famílies, la defensa i l’exercici ple dels seus drets en tots els àmbits de la vida.
  • Canal salut A-Z. Generalitat de Catalunya. Informació de diverses malalties i trastorns
  • Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental. Òrgan representatiu dels professionals del camp específic de la psiquiatria
  • Activament. Catalunya AssociacióCol·lectiu Actiu de Persones amb l’Experiència del Trastorn Mental 
  • Fundació Orienta. Entitat, amb seu a Sant Boi que es dedica a l’atenció, promoció i prevenció de la salut mental dels infants, els adolescents i les famílies.
  • Obertament. Plataforma de participació que aglutina agents socials del sector de la salut mental que uneixen esforços i objectius per acabar amb l’estigma a Catalunya
  • CPB Centres salut mental. Ofereix a la població una assistència psiquiàtrica i psicològica centrada en la modalitat de l’hospital de dia, des de la perspectiva de la psiquiatria comunitària i amb la voluntat de servei públic.
  • Activa’t per la salut mental. projecte de base comunitària que treballa per què les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars esdevinguin agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.
  • Veus. Entitats catalanes de salut mental en 1a persona

Per mirar