SERVEIS

Telelupa i escanner CIDSERVEIS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

Fons documentals:

Dispositius electrònics i eines informàtiques:

  • Lupa TV: tele lupa amb llum que augmenta el text i la imatge a la mida desitjada. Aquest aparell és molt útil per consultar textos breus (per exemple definicions de paraules) i per mirar mapes i fotos.
  • Poet: lector òptic que tradueix el text escanejat en veu i que permet llegir qualsevol document de la biblioteca. Cal coneixements prèvis per utilitzar-lo o assistir a un petit curs de dues hores que imparteix gratuïtament l’ONCE.
  • Zoomtext: programa que amplia la mida del text i les imatges de la pantalla a l’ordinador.
  • Jaws: programa que “llegeix” la pàgina web, és a dir, la converteix i replica en veu. Per utilitzar-lo cal tenir conèixements prèvis del programa o fer un curs d’unes 20 hores que imparteix gratuïtament l’ONCE.
  • FreeSpeech 2000: programa de reconeixement de veu multilingüe amb el qual es pot navegar per internet amb la veu.

SERVEIS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA

Fons documentals: