Dependència i discapacitat

L’entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei de la dependència va dotar el Sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per regular l’atenció i les prestacions a les persones amb dependència.

A les biblioteques trobareu

Novetat (octubre 2015)

personas dependientesDestacat al CID

Documents

Recursos web