Paràlisi cerebral

La paràlisi cerebral és un terme que engloba totes les paràlisis no progressives degudes a una lesió cerebral permanent produïda abans, durant o després del naixement. Entre 0,1 i 0,2% dels infants pateixen alguna forma de paràlisi cerebral; en el cas de nadons prematurs o de baix pes, aquesta xifra augmenta a l’1%.

La causa específica de la major part dels casos de paràlisi cerebral és desconeguda. La lesió cerebral pot produir-se abans, durant o al poc de temps del naixement. Els factors prenatals que s’han relacionat són les infeccions maternes (sobretot la rubèola), la radiació, l’anòxia (dèficit d’oxigen), la toxèmia i la diabetis materna.

Les causes implicades en el moment del naixement són els parts traumàtics, l’anòxia, els parts prematurs i els parts múltiples (en aquest cas el bebè nascut en últim lloc és el que té més risc). El grup de causes postnatals inclou les infeccions i els tumors cerebrals, els traumatismes cranials, l’anòxia i les lesions vasculars cerebrals.

Les lesions poden afectar i limitar les funcions del cervell i del sistema nerviós com el moviment, l’aprenentatge, l’audició, la visió i el pensament.

A  les biblioteques trobareu

Destacat del CID

Recursos web

  • ASPACE. Associació de la Paràlisi Cerebral a Catalunya
  • Aspace. Movimiento Aspace. Confederació d’associacions de paràlisi cerebral d’Espanya.
  • Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral. La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.
  • Esclat grup social.
  • Parálisi cerebral: esperanza en la investigación. Article en castellà del NIH, 2010

Per mirar