Accessibilitat

Grau en el qual totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques.

A les biblioteques trobareu

Destacat al CID

Recursos web

Documents

Per mirar