DISCAPACITAT

Iconos discapacidadLa discapacitat és la condició d’aquella persona que té una funció, física o mental, limitada respecte de la mitjana de la població o anul·lada per complet.

Diversitat funcional és un terme alternatiu al de la discapacitat que ha començat a utilitzar-se a Espanya per iniciativa de les mateixes persones afectades. El terme va ser proposat en el Foro de Vida Independiente, el mes de gener de 2005 i pretén substituir altres termes amb una semàntica que pot considerar-se pejorativa, com ara “discapacitat” o “minusvalidesa”.

Destacat al Cid

Altres recursos

Documents

Per mirar