Auditiva

La sordesa és la manca o afebliment de la capacitat auditiva, independentment del grau de pèrdua; també és coneguda per hipoacúsia; la sordesa completa que afecta una orella o ambdues s’anomena cofosi.

La sordesa és la condició de la persona privada del sentit de l’oïda; una disminució total o parcial en la capacitat de detectar o comprendre els sons. Aquesta afectació pot ser parcial o total, transitòria o permanent, guarible amb tractament mèdic o no.

Les persones amb problemes de sordesa presenten dificultats especials per a percebre i comprendre la informació i per a desenvolupar unes habilitats socials de tipus comunicatiu.

És important remarcar la diferència psíquica i social entre arribar a la sordesa abans de l’adquisició del llenguatge oral o amb posterioritat.  Per això s’ha de distingir dos tipus de sordesa:

  • Sordesa prelocutiva: Persones amb sordesa prèvia a l’adquisició del llenguatge (infants)
  • Sordesa postlocutiva: Persones amb sordesa que es presenta després de l’adquisició del llenguatge (adults) amb pèrdua total d’audició i que no es poden beneficiar de l’ús de pròtesi auditives.

Definició

 A les biblioteques trobareu

 

Destacat al CID

Recursos web

Per mirar

  • Àgils.  Canal Youtube de cursos de llengua de signes catalana