Distròfia muscular

El terme distròfia muscular fa referència a un grup de malalties hereditàries que produeixen debilitat als músculs. Es caracteritza per debilitat muscular i alteracions a les proteïnes musculars que ocasionen la mort de les cèl·lules que formen aquest teixit. Pot afectar també al múscul cardíac i produir símptomes d’insuficiència cardíaca.

Són trastorns poc freqüents els símptomes dels quals apareixen a la infància. La forma més usual és la Distròfia muscular de Duchenne,  que és una miopatia d’herència lligada al sexe. Es caracteritza per una ràpida progressió de degeneració muscular que eventualment porta a una pèrdua de la capacitat de caminar i a la mort.

Coberta llibre, mi hijo, mi maestroA les biblioteques trobareu

Destacat al CID

Recursos web