Fibrosi quística

La  fibrosi quística és una malaltia hereditària freqüent que afecta a l’organisme en forma generalitzada, causant discapacitat progressiva i mort prematura. La dificultat per a respirar és el símptoma més comú, emergent de infeccions pulmonars cròniques, les quals poden mostrar-se resistents al tractament amb antibiòtics i altres fàrmacs.
La fibrosi quística és un trastorn multisistèmic que causa la formació i acumulació d’un moc espès i aferrissós, afectant fonamentalment pulmons, intestins, pàncrees i fetge. Així mateix, es caracteritza per la presència d’una alta concentració de sal (NaCl) en la suor, la qual cosa va donar la base de la prova estàndard per a aquest diagnòstic: l’examen d’electròlits de la suor. El mateix avalua, entre altres ions, els nivells de clorur excretats.
Una varietat de símptomes, incloent-hi infeccions sinusals, desacceleració del creixement, diarrea i infertilitat, resulten dels efectes de la fibrosi quística sobre els diferents òrgans.

A les biblioteques trobareu

Destacat al CID101 preguntes fibrosi quística

  • 101 preguntas sobre fibrosis quística. Valencia: Federación Española de Fibrosis Quística, 2011

Recursos web