Sordceguesa

La sordceguesa és una discapacitat sensorial molt poc coneguda. No consisteix en la suma de la sordesa i la ceguesa. Les persones sordcegues presenten unes característiques i necessitats específiques pròpies.

La sordceguesa té moltes possibles causes. Pot afectar a persones de totes les edats i no hi ha dues persones amb sordceguesa iguals.

Moltes persones no son totalment sordes i cegues, la majoria tenen una resta visual o auditiva. Un nombre de persones amb sordceguesa presenten alhora discapacitats addicionals físiques, psíquiques i limitació intel·lectual.

La sordceguesa, en funció del seu grau i moment d’aparició, por ser una discapacitat molt limitant i pot comportar un grau important de dependència.

A les biblioteques trobareu

El milagro de Anna Sullivan

Destacat al CID

  • Martínez Abellán, Rogelio. Sullivan y Keller: su lucha por los discapacitados sensoriales. Alcalá de Guadaira: MAD, 2009
  • Rodríguez, Ana. Psicosociología de la sordoceguera. Barcelona: Federació de Sords de Catalunya, 2002
  • El milagro de Anna Sullivan. [enregistrament vídeo]. Dirigida per Arthur Penn

Recursos web

Documents

Per mirar