TEA: Trastorns de l’especte autista

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són trastorns del neurodesenvolupament, crònics i que habitualment es detecten durant els primers 30 mesos de vida.

Els símptomes fonamentals són tres:

  • alteracions de la comunicació
  • alteracions de les competències socials i de la imaginació
  • i un patró d’interessos i activitats molt restringit i estereotipat.

A més, s’observen sovint conductes anormals, com a moviments de balanceig i obsessions insòlites cap a alguns objectes o esdeveniments.

El nivell d’intel·ligència de les persones afectades és molt variable, però la majoria (75%) presenten una deficiència mental associada de grau divers. La major part d’aquesta població requereix una gran ajuda durant tota la seva vida.

Respecte de la prevalença dels TEA (trastorns de l’espectre autista) els estudis epidemiològics dels darrers anys mostren que actualment aquesta síndrome afecta, aproximadament, a 6 de cada 1000 naixements i és molt més freqüent en el sexe masculí que en el femení (4:1).

A les biblioteques trobareu

Destacat al CID

Recursos web

Per mirar

Apps

Android:

  • PictogramAgenda. Agenda visual de suport a l’aprenentatge per a persones amb trastorns generals del desenvolupament o de l’espectre autista

IOS:

  • Match it up. Suport al desenvolupament de les capacitats de percepció visual i de llenguatge.
  • MatrixMatch. Suport al desenvolupament de les capacitats de percepció visual, l’atenció i la concentració.
  • Picaa. Plataforma de suport a l’aprenentatge