Lesions medul·lars

La medul·la espinal és un cordó nerviós que, protegit per la columna vertebral, s’estén des de la base del cervell fins a la regió lumbar. Tot al llarg en surten els nervis raquidis que, segons la regió de la columna d’on emergeixen, s’anomenen: cervicals, toràcics, lumbars i sacres. Forma part del sistema nerviós central, i constitueix la via principal per on el cervell rep informació de la resta de l’organisme i envia les ordres que regulen els moviments.

La seva interrupció produeix paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de tota sensibilitat per sota de la zona afectada; i a més de falta de control sobre els esfínters de la micció i de l’evacuació intestinal, trastorns en el camp de la sexualitat i la fertilitat, alteracions del sistema nerviós vegetatiu i risc d’altres complicacions (úlceres per decúbit, espasticitat, processos renals,…).

La lesió pot ser conseqüència d’un traumatisme greu sobre la columna vertebral, d’una malaltia (tumoral, infecciosa, vascular…) o d’origen congènit (espina bífida). Segons que la lesió sigui completa o parcial, i en funció del nivell en què es produeixi, les conseqüències en seran més o menys severes.

Fins al dia d’avui, les conseqüències d’una lesió medul·lar són irreversibles, atès que la medul·la espinal no es regenera i que la seva complexitat i estructura fan que la reparació quirúrgica sigui impossible amb les tècniques actuals. La rehabilitació integral del pacient en un centre especialitzat és ara per ara l’alternativa d’elecció per a la correcta atenció d’aquestes persones.

La majoria de lesions medul·lars es produeixen de sobte, com a conseqüència d’un traumatisme, i aproximadament en la meitat dels casos l’origen n’és un accident de trànsit. En l’ordre de freqüència el segueixen els accidents laborals i els esportius. Al voltant d’un 25% dels casos tenen l’origen en malalties infeccioses, tumorals o vasculars. Es dóna predominantment en persones joves.

Tetraplegia

Al nivell cervical, la interrupció de les vies nervioses dóna lloc a una tetraplegia, que és la pèrdua o disminució de la sensibilitat i/o mobilitat voluntària de les extremitats superiors i inferiors i de tot el tronc.

Paraplegia

Al nivell toràcic i lumbar dóna lloc a una paraplegia, que es manifestarà per una falta de sensibilitat i/o paràlisi total o parcial de les extremitats inferiors i de la part del tronc sublesional. Al nivell del con medul·lar i de la cua de cavall, l’afectació de la sensibilitat i la mobilitat voluntària són menors, preservant-se en la majoria de casos la capacitat de marxa; la pèrdua de control sobre els esfínters n’és la seqüela més notable.

A les biblioteques trobareu

Destacat al CID

 

Recursos web