Per a què serveix el reconeixement de la discapacitat?

El reconeixement de la discapacitat és un document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat. El reconeixement legal de la situació de discapacitat és un requisit indispensable per accedir a:

  • Mesures fiscals. Deduccions o exencions de diferents impostos: Renda de les Persones Físiques (IRPF), Matriculació vehicles, Successions i donacions, Patrimoni, Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, Circulació de Vehicle (IVTM).
  • Mesures relacionades amb la mobilitat i el transport. Per a transport públic (Targeta bonificada de transport públic municipal, Targeta bonificada dels ferrocarrils catalans de la Generalitat, Targeta d’acompanyant en transport públic, Servei de transport especial, Targeta daurada de Renfe, Servei Atendo) i transport privat (Targeta d’aparcament, Reserva d’aparcament individual).
  • Serveis socials: Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), Prestacions econòmiques, Cartera de serveis, Acreditació de gos d’assistència, Títol família nombrosa de categoria general, Títol família monoparental de categoria especial.
  • Mesures relacionades amb la integració laboral: Quota de reserva en l’empresa i per a l’accés a l’Administració Pública, Incentius en l’empresa, Treball amb suport, Centres especials de treball i unitats de suport a l’activitat professional, Enclavaments laborals, Autònoms, Serveis de Suport a la Integració Laboral ( SIL), Conveni especial per a persones amb discapacitat que tinguin especials dificultats d’inserció laboral, Renta Activa d’Inserció per a persones amb discapacitat, Reducció de jubilació, Mesures de conciliació laboral.
  • Mesures per facilitar l’accés a l’educació: Diferents exempcions, reduccions, ajuts i reserves de places.
  • Mesures relacionades amb l’habitatge: Obres d’accessibilitat en elements comuns, Accés a Habitatges de protecció oficial, Prioritat en les prestacions pel pagament del lloguer, Ampliació del límit d’ingressos en les prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre deutes de lloguer o amortització hipotecària o per desnonament, Mesures de protecció dels deutors hipotecaris, Prioritat en les ajudes per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, Subrogació d’habitatge de lloguer i dret a realitzar obres d’adequació per discapacitat, Accés a ajudes per plataformes elevadores verticals.
  • Mesures per l’accés a l’assistència jurídica: Augment en el límit d’ingressos per poder accedir a l’Assistència jurídica gratuïta.
  • Avantatges de la Targeta acreditativa de la discapacitat

Cal tenir en compte però que cadascuna d’aquestes mesures, serveis i prestacions, tenen els seus requisits específics en relació a variables com: un grau de discapacitat determinat, la necessitat de tercera persona, dificultats de mobilitat, l’edat, la situació familiar, laboral, cultural, econòmica etc. És convenient sol·licitar informació específica als Centres d’Atenció de Discapacitats (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s