21 de març, Dia Mundial de la Síndrome de Down

wdsd20152Les meves oportunitats, les meves opcions“: amb ple dret i igualtat, el paper de les famílies.

Aquest és el lema que centra la celebració pel 2015 del Dia Mundial de la Síndrome de Down per part de l’organització Síndrome de Down Internacional (DSi)

El 21 de març de 2015 es compleix el 10è aniversari del Dia Mundial de la Síndrome de Down i cada any la veu de les persones amb síndrome de Down, i els que viuen i treballen amb ells, es fa més fort.

Les persones amb síndrome de Down, en igualtat de condicions amb les altres persones, han de poder gaudir de plena igualtat de drets, tant sigui nens o adults amb “oportunitats” i “eleccions”.
Les persones amb síndrome de Down s’enfronten a molts desafiaments que poden impedir gaudir dels seus drets humans bàsics. Moltes persones sovint no aconsegueixen comprendre que les persones amb síndrome de Down són persones primer, que poden requerir suport addicional, però han de ser reconegudes per la societat en peu d’igualtat amb els altres, sense discriminació per motius de discapacitat.
Les famílies tenen un paper primordial en el benestar dels seus membres amb síndrome de Down. Capacitar les famílies per promoure la igualtat de condició dels seus membres en la societat i el desenvolupament és crucial, ja que poden proporcionar ajuda i el suport necessari per aconseguir l’autonomia que les porti a expressar les seves pròpies opinions i prendre les seves pròpies decisions.

Podeu trobar més informació i les agendes d’activitats en les pàgines de: