Parcs infantils adaptats

SAMSUNGL’accessibilitat dels parcs infantils és una assignatura pendent en alguns municipis. Els infants amb alguna discapacitat tenen més dificultat per gaudir plenament de l’esbarjo i de la interacció amb altres nens en un espai de lleure i de joc.
La necessitat de crear parcs infantils adaptats és una realitat i algunes empreses comencen a tenir-ho en compte.

Es tracta de crear parcs amb jocs infantils adaptats als quals poden accedir fàcilment nens i nenes amb dificultats així com els familiars amb alguna discapacitat que portin infants sense discapacitat.
No només es tracta de l’eliminació de barreres arquitectòniques, sinó que s’adapten els jocs per a tots els nens, amb colors cridaners per a què siguin més fàcil de localitzar per les persones amb discapacitat visual, o per a nens que necessitin estimulació, amb diferents textures per les persones amb visibilitat nul·la, jocs a ras de terra, parcs amb espais més amplis i sense graons, gronxadors amb subjecció especial, etc.

Novetat (Octubre 2015)

parc2Us deixem alguns enllaços: