SID. Servei d’Informació de la Discapacitat, un dels grans portals de la discapacitat

El SID: Servei d’Informació de la Discapacitat, és un gran portal públic sobre la Discapacitat.

Elaborat de forma conjunta pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i la Universitat de Salamanca dona accès, via web, a un sistema d’informació  de caràcter estatal, de forma pública, lliure i gratuïta.

El SID s’adreça als diferents professionals que intervenen en l’àmbit de l’atenció al col·lectiu de persones amb discapacitat, ja siguin investigadors i docents universitaris, responsables polítics, planificadors i gestors de les diferents administracions públiques i als moviments associatius; a  les persones amb discapacitat i a les seves famílies.

Els usuaris disposaran de un gran ventall d’informació relacionada amb la discapacitat amb continguts, que són actualitzats de forma permanent, aporten a l’interessat informació àmplia i contrastada sobre normativa, recursos, prestacions, ajudes, centres i serveis, organitzacions, bibliografia, notícies d’actualitat, estadístiques i molta més informació.

Aprofita aquest estiu per conèixer-los.