14 de juny Dia Nacional de la Llengua de Signes Espanyola i Catalana

El Consell de Ministres ha acordat declarar el 14 de juny com a “Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles” que engloba la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana.

Totes les entitats han mostrat la seva alegria per aquesta notícia que respon a una reivindicació demanada des de fa temps pel col·lectiu de les persones amb sordesa.

Aquest dia mundial és una oportunitat per cridar l’atenció de la societat espanyola per a què conegui aquest llenguatge que fan servir les persones sordes, promoure el seu ús i normalitzar-lo.

Accés a la notícia en llenguatge de signes espanyol