Obertament

logo obertamentLa campanya Obertament ha estat creada pels principals agents socials del sector de la salut mental.

Obertament neix per tal de lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones per raó de tenir alguna problemàtica de salut mental, fent que aquests esdevinguin protagonistes del canvi.

El projecte es constitueix com una plataforma de participació de la societat en la modificació de les creences, les reaccions emocionals i les conductes discriminatòries envers les persones que viuen algun trastorn mental, a més de promoure un tractament més normalitzat d’aquestes, afavorint la seva participació en els diferents espais comunitaris, laborals i de ciutadania.

Periòdicament es realitzen campanyes publicitàries que tenen un ressò important en els mitjans de comunicació. La campanya actual es titula “Es busca famós” per donar la cara contra la discriminació en la salut mental.